دیشب خیلی میلرزیدم..پارسال هم همین موقع این ویروس عجیب و غریب وارد معده ام شدهیپنوتیزم

لرزش بدن بدون این که تب داشته باشی...دل پیچه...بعد هم حتی باعث میشه به مغزت فشار بیاد و چرت و پرت بگی...یه روزه خوب میشی..اما نیمدوین تو چه وضعیتی هستی..هیپنوتیزم

دیگه مامان وارد شده امروز ماست خوردم یکم بهترم...اوه

این ویروس تو هواس..یعنی هر جا باشی میگیری...پارسال تو فامیل ما همه دخترها دجار شدن..رو بدن خانوما خیلی حساسه..مواظب خودتون باشیدنگران

پ.ن

خدایا میدونی که این روزها چقدر و نه فقط این روزها همیشه به نگاهت محتاجم...مدیونم بنده خوبی نیستم..اما دوستت دارم...دیشب خواب به چشمام نیومد با خودم فکر میکردم کاش بابا بود و راحت میخوابیدم...با این که تو بودی و هستی و خواهی بود