از دست دو نفر اعصابم خیلی خورده..دو تا زن سن بالا..

خدا نگذره ازتون به حق اه زینب.(س)....فقط همینو میگم ..

جریان اه زینب رو میدونید..میگن زمانی که امام حسین کشته میشه به حضرت زینب میگن حرف بزن..اونم یه اه میکشه و همه چیز نیست میشه..