وقتی داری زمین میخوری..خیلیا منتظرن زمین خوردنت رو ببینن..خیلیا که فکرشون رو نمیکنی..

دوستان کمن..خیلی کم..خیلی ها نقاب رو صورتشونه..چه راحت نقابی دیگه نیست..وقتی لبخند رو کنج لباشون میبینی..یا وقتی اسمتو میشنوی..خیلی راحت..گاهی اوقات به اندازه یه پر که بخواد یک سانتی متر از زمین بلند بشه

پ.ن.خدایا شکرت دشمن شادمون هم کردی