سلام..خوبین

خیلی گرفتارم..خیلی..پروژه ها..خدایا کمککککککککک

دوستای گلم ازتون میخوام تو این شب ها ما رو فراموش نکنین..

یکی از بستگان ما مریضه..پارسال همین موقع داشت نذریش رو پخش میکرد..مرد شریفیه..تو رو خدا واسش دعا کنین..تو کماس..

مامان خانوم هایی که میرن مراسم شیرخوارگان حسینی..دوستت منو از یادشون نبرن..ده ساله نینی نداره..

ان.شا.. همیشه سلامت باشید