فیلم قشنگی بود..کلی خندیدیم..خنده.پیشنهاد میکنم حتما نگاه کنین...

بازی ماهایا پطروسیان واقعا عالیه...به نظر من یکی از بهترین بازیگر های طنز ماست...

هاشم پور رو  هم بعد از سالها دیدم...