خیلی سخته ادم ناخواسته وارد زندگی کسانی بشه که منتظرش نبودن.. خیلی سخته یه عده تحملت کنن...منت بذارن سرت....خیلی سخته حس بودن اما سربار بودن و داشته باشی... سخته وقتی بین یه عالمه ادم بایستی  هر کسی بهت یه تیری بزنه هیشکی نتونه ازت دفاع کنه..یا کسی رو نداشته باشی ازت دفاع کنه...حسس این که محبت هات بخوره به یه دیوار و برگرده....خیلی سخته ادم بی کس باشه...بی کسی از تنهایی هم بدتره...

خسته ام..از ادم هایی که نقاب به چهره دارند...دلم ارامشی عجیب رو میخواد...چیزی شبیه مرگ...