بوی تو می اید

 

این عصرهای تابستانی
عجـیب بـوی ِ نـفس هـای ِ تـو را می دهـد
گـوئـی ...
تـو اتـفاق می افـتی
و مـن دچـار می شـوم ...
تـمام ِ " مــن"
دارد"تـــو" می شـود ...
بـاور مـی کنـی ؟!

/ 5 نظر / 15 بازدید
شهربرفی

سلام عزیزم . خیلی حست قشنگ بود . با این که آپ نمی کنم اما هر روز به وبلاگت سر م ی زنم .[ماچ]

چوب کبریت

[رویا]هـــــــــــــــــِــی...چه خوشجل بود[گل]