ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدنبال کسی میگردم
که غمش را با من تقسیم کند
من دلم را با او
و دو تائی پس از آن
به تماشای بهاری برویم
که شقایقها را امسال به صحرا بخشید
و بگوئیم که دل دادن آسان است
دلم را بگیر و دلت را بر من ده
پس تا شقایق هست باز زندگانی هست
باز عشق هست
باز ما هستیم
و این ما جاودانه خواهد بود

/ 2 نظر / 11 بازدید
شهربرفی

سلام عزیزم . شعر خیلی قشنگی بود . مطلب قبلی هم جالب بود خندیدم . نماز روزه هات قبول . دعا یادت نره گلم [ماچ][قلب]