همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد و عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه ی بازیگر دور از دست ، سیب را چیدیم همه می ترسند ... همه می ترسند ، اما من و تو به چراغ و آب و آیینه پیوستیم و نترسیدیم ...

/ 0 نظر / 14 بازدید