گاهی با یک قطره لیوانی لبریز می شود
گاهی با یک کلام قلبی آسوده و آرام می گردد
گاهی با یک کلمه یک انسان نابود می شود
گاهی با یک بی مهری دلی می شکند
گاهی با یک ...
مراقب بعضی یک ها باشیم که در عین ناچیزی همه چیزند

/ 1 نظر / 14 بازدید