پیشاپیش عید فطر مبارک

دلم تنگ است و دلتنگ اند دلتنگان و دل ریشان        شب قدر است، لبخندی بزن، مولای درویشان!
اگر همسو نمی‌گردند با فریادهای تو              نمی‌گریند دل ریشان، نمی‌چرخند درویشان 
هنوز آن سوی دنیا قدر خوبی را نمی‌فهمند             فراوان‌اند بدخواهان و بسیارند بدکیشان
رها از خود شدم آن قدر این شب‌ها که پنداری             نه با بیگانگانم نسبتی باشد نه با خویشان
به مرگ زندگی!… من مرگ را هم زندگی کردم         جدا از زندگانی کردن این مرگ‌اندیشان
شب قدر است لبخندی بزن تا عید فطر من                   تبسم عیدی من باد، بادا عیدی ایشان

/ 2 نظر / 17 بازدید
a

از اینکه به من سرزدی ممنونم برای خوندنت دوباره میام

شهربرفی

س. عیدت مبارگ دوست جون گلم[ماچ][ماچ][ماچ][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]