دعا برای شفای یک مریض+پیونشت

اومدم ..زود هم میخوام برم....فقط عاجزانه ازتون میخوام واسه سلامتی یه مریض که الان توی بیمارستانه دعا کنید..امید به این که شفا بگیره...میدونم دلاتون پاکه خدا هم خیلی دوستتون داره...فقط از شما التماس دعا دارم...ممنون

پ.ن.ایشون فوت کردن..برای ارامش ایشون و فرزندانشون دعا کنید ممنون

/ 8 نظر / 12 بازدید

خدا یا به سلامت دارش!!

سرونازشیراز

در کوهپایه های عشق دست کسی را نگیر وقتی می دانی قصد رها کردنش را در قله ها داری...... .... همیشه شاد شاد باشیییییییییییییییییییییییی[ماچ]

سرونازشیراز

در کوهپایه های عشق دست کسی را نگیر وقتی می دانی قصد رها کردنش را در قله ها داری...... .... همیشه شاد شاد باشیییییییییییییییییییییییی[ماچ]

سرونازشیراز

در کوهپایه های عشق دست کسی را نگیر وقتی می دانی قصد رها کردنش را در قله ها داری...... .... همیشه شاد شاد باشیییییییییییییییییییییییی[ماچ]

سرونازشیراز

در کوهپایه های عشق دست کسی را نگیر وقتی می دانی قصد رها کردنش را در قله ها داری...... .... همیشه شاد شاد باشیییییییییییییییییییییییی[ماچ]

سرونازشیراز

در کوهپایه های عشق دست کسی را نگیر وقتی می دانی قصد رها کردنش را در قله ها داری...... .... همیشه شاد شاد باشیییییییییییییییییییییییی[ماچ]

سرونازشیراز

در کوهپایه های عشق دست کسی را نگیر وقتی می دانی قصد رها کردنش را در قله ها داری...... .... همیشه شاد شاد باشیییییییییییییییییییییییی[ماچ]

فرهاد

الان بیشتر به دعا احتاج داره.... پس برایش دعا کنیم....