اسم های عجیب و غریب

نمیدونم این چه رسم مزخرفیه...یه طومار اسم دادن تا خانومی که روضه میخونه بخونه..خوبه مراسم برای یکی دیگه اس...البته زیاد دیده بودم اسم اموات دیگه رو بدن

کاغذ رو که به خانومه دادیم...یکی از توی جمع بلند شد و اومد تو اشپزخونه

-چرا اسم پدر ما رو ندادید..

بعد هم یه صفحه اسم داد که بدیم به خانومه بخونه...خیلی هاشون اسماشون رو تنا به حال حتی نشنیده بودیم..مامان هم عصبانی شد و برگه رو پاره کرد..گفت درسته که اون کسی که فوت شده خونش این جا نیست..اما دلیل نمیشه..اگه این طور بود من اسم شوهرم و پدرم رو هم میدادم..درست نیست.خانومه هم بهش بر خورد و رفت...یاد اون مرحوم افتادم که گفته بود..اینا وقتی من زن ده ام با یه شاخه گل یادم نمیکنن..وقتی میرم تاج گل میارن..

اون وسط هم دست گرفته بودن که اسم ها رو بخونن..خودشون هم هی اضافش میکردن...یه دفعه برگه زا دست دخترخالم افتاد رو زمین

-وای  خاک به سرم مرده ها افتادن رو زمین..

ترکیده بودیم از خنده

دختر خاله میگفت اسم یه نفر رو ننوشتید..

ما هم تعجب کردیم..دختر خاله هم خیلی راحت گفت

-نا.ص.ر حج.ا.زی

**********

پسر دایی از سر.ب.ا.زی برگشته میگه بچه ها وقتی خواست اسامی رو بخونن اسم پدر و مادرها رو هم میخندن..مثلا میگفتن اقای فلان..فرزند..فلان.و فلان...

میگفت اسم مادر یکی از بچه ها کشور اگر خدا بخواهد  بوده

مگیفت همه فکر کردن اشتباهخ شده..یه دفعه پسر کشور اگر خدا بخواهد از صف اومده بیرون...

/ 3 نظر / 21 بازدید
شهربرفی

چه عکس خوشکلی.مطلبت جالب بود آپم عزیزم .[قلب][ماچ]

چوب کبریت

دقت کردی؟تو کاغذ دعوت مراسم ختم اسم هزار نفر رو می نویسن و آخرشم می نویسن و سایر بستگان....[خنده]