اشتباه اومدین خانوم!

استاد برگشته میگه کی متاهله..

دست چند نفر میره بالا..

-خوب هر کی متاهلهپوئن مثبت داره..

اوضاع شاغل ها هم که بر وفق مراده..هر وقت بخوان میان..میرن..کسی نمیندازشون..کسی هم که با دخترا خوب نیست..مخصوصا تو رشته ای که همه فکر میکنن مردونه اس..

نمیدونم این جا دانشگاس..یا سازمان امار گیری.

/ 1 نظر / 16 بازدید