سوتی استاد

چند  روز پیش یکی از همکلاسی هامون که یه دختر تقریبا همسن و سال ما بود اومد کنار استاد...

دخترلبخند- استاد ما کار نیاوردیم...میتونیم بریم؟

استادمتفکر-شما که وقتتون ازاده خانوم...؟

دخترلبخند-خوب نمیرسم...درس ها دیگه هم دارم..

استاد اشاره کرد به سمت اقایی که اونم از همکلاسی های ماست..اما یه پنجاه سالیش هست

استادمنتظر-اینو ببین...باید هم سر کار بره..کارش رو انجام بده...هم زن و بچه اش رو هم باید انجام بده

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
بانو

حتما کل کلاس ترکید از خنده... [خنده]